Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Mikobakteri (PCR) Sinonim: Mikobakterium Tuberkulozis

Sıra No : 395
SUT No : 908290
Test Adı : Mikobakteri (PCR) Sinonim: Mikobakterium Tuberkulozis
ENDİKASYON : Tüberküloz tanısında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Balgam / Trakeal Aspirat / BAL Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 12 ay
NUMUNE KABI : Steril Kap Tüp
MİKTARI : 10 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : PCR
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Pazartesi
RAPOR TARİHİ : 3 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85