Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Mikroalbumin Sinonim: MA İdrarda Albumin

Sıra No : 396
SUT No : L100340
Test Adı : Mikroalbumin Sinonim: MA İdrarda Albumin
ENDİKASYON : Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Spot İdrar / 24 saatlik İdrar Şiddetli egzersiz, ateşli hastalık, soğuğa maruziyet, konjestif kalp yetmezliği, belirgin hipertansiyon, belirgin hipertrigliseridemi geçici olarak idrarla atılan albümin miktarında artışa neden olabilir. İdrar biriktirilirken +4 C”de muhafaza edilmelidir. Çökelti içeren örnekler santrifüje tabi tutulmalıdır. Oda ısısı (18‑22ºC) 7 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 1 ay
Dondurucu (-20ºC) 6 ay Tekrarlanan dondurma/çözünme döngülerinden kaçının.
NUMUNE KABI : İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmünotürbidimetrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85