Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Normetanefrin (İdrar)

Sıra No : 410
SUT No : L104060 L104070
Test Adı : Normetanefrin (İdrar)
ENDİKASYON : Hipertansiyon, feokromositoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Spot İdrar / 24 Saatlik İdrar Çocuklar için 5 ml, yetişkinler için 10 ml 6N HCL asit üzerine idrar toplanmalıdır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir. Stres, asetaminofen, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, kalsiyum kanal blokerleri, trisiklik antidepresanlar, alkol ve vazodilatatörler yalancı yüksek sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18‑22ºC) 7 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı
MİKTARI : 10 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Perşembe
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85