Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Nöron Spesifik Enolaz Sinonim: NSE

Sıra No : 411
SUT No : L105530
Test Adı : Nöron Spesifik Enolaz Sinonim: NSE
ENDİKASYON : Küçük hücreli akciğer kanseri, karsinoidler, adacık hücreli tümörleri ve nöroblastomların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Eritrositler ve trombositlerde bulunan NSE nedeniyle, hemolizli veya geç santrifüj edilmiş örneklerde hatalı yüksek sonuçlar görülür. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır.
Buzdolabı (2-8ºC) 5 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay
NOT: ‑20 °C için belirtilen stabilite, aşağıdaki koşullar altında geçerlidir. Maksimum 1 mL örnek, ‑70 °C’de dondurulmalı ve ardından ‑20 °C’de saklanmalıdır. Prosedüre uyulmadığında, örnekler düşük değerler verme eğilimi gösterir. Örnek bir kez dondurulabilir.
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : ECLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Salı
RAPOR TARİHİ : Cumartesi
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, ikterik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85