Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Okskarbazepin Sinonim: Oxcarbazepine Apilep Epsile Trileptal Oxilepsi

Sıra No : 414
SUT No : L114500
Test Adı : Okskarbazepin Sinonim: Oxcarbazepine Apilep Epsile Trileptal Oxilepsi
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18‑22ºC) 28 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 28 gün
Dondurucu (-20ºC) 28 gün
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : HPLC
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Pazartesi Çarşamba
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85