Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Oraklaşma Testi Sinonim: Sickling Test Sickle test

Sıra No : 415
SUT No : L105620
Test Adı : Oraklaşma Testi Sinonim: Sickling Test Sickle test
ENDİKASYON : Orak hücreli anemi tanısında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA lı Plazma
Oda ısısı (18‑22ºC) 3 gün Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Donmuş halde kabul edilmez.
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 3 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Mikroskopik İnceleme
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 3 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85