Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Periferik Yayma İncelemesi Sinonim: Çevresel kan incelemesi

Sıra No : 428
SUT No : L106000
Test Adı : Periferik Yayma İncelemesi
Sinonim:
Çevresel kan incelemesi
ENDİKASYON : Lösemi, hemolitik ve non-hemolitik anemi, talasemi, ITP vb. bir çok hematolojik hastalıkta, bir çok enfeksiyon hastalığında tanı ve tanıya yardımcı test olarak kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Oda ısısı (18-22ºC) 7 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Mikroskopi
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Aşırı hemolizli, pıhtılı ve dondurulmuş örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85