Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Piruvat Kinaz Sinonim: PK

Sıra No : 431
SUT No : L106070
Test Adı : Piruvat Kinaz Sinonim: PK
ENDİKASYON : Konjenital nonsferositik hemolitik anemi, yeni doğan anemisi ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Örnek tam kan sayımı sonucu ile birlikte gönderilmelidir. Oda ısısında ve dondumuş halde kabul edilmez.
Buzdolabı (2-8ºC) 20 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 2 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 3 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli, soğuk zincirde gönderilmeyen ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85