Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Porfobilinojen Sinonim: PBG

Sıra No : 435
SUT No : L106130 L106140
Test Adı : Porfobilinojen Sinonim: PBG
ENDİKASYON : Akut intermittant porfiria ile akut atakla seyreden diğer porfiriaların ayırıcı tanısında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Spot İdrar / 24 Saatlik idrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve ışıktan korunarak gönderilmelidir.
Buzdolabı (2-8ºC) 4 gün
Dondurucu (-20ºC) 1 ay
NUMUNE KABI : İdrar Kabı 24 Saatlik İdrar Kabı
MİKTARI : 10 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik Kromotografik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 16 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Işıktan korunmamış ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85