Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Prostatik Asit Fosfataz Sinonim: PAP Prostata Spesifik Asit Fosfataz

Sıra No : 442
SUT No : L106290
Test Adı : Prostatik Asit Fosfataz Sinonim: PAP Prostata Spesifik Asit Fosfataz
ENDİKASYON : Radikal prostatektomi yapılmış hastalarda rekürrens takibinde ve tedaviye cevabın izlenmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Sefoksitin ve doksisiklin yüksek PAP sonuçlarına neden olur. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemisi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir.
Buzdolabı (2-8ºC) 4 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85