Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Protrombin Zamanı * Sinonim: PTZ PT INR

Sıra No : 449
SUT No : L106430
Test Adı : Protrombin Zamanı * Sinonim: PTZ PT INR
ENDİKASYON : Bir veya daha fazla pıhtılaşma faktörünün (faktör I, II, V, VII, X) eksikliklerinin tespiti, oral antikoagulan tedavinin takibi ile DIC, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı
Oda ısısı (18‑22ºC) 4 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 30 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay
NUMUNE KABI : Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85