Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Quantiferon-TB Gold Plus Sinonim: Interferon Gamma Release Assay (IGRA) İnterferon Gamma Salınım Testi (IGST) Latent Tüberküloz

Sıra No : 453
SUT No :
Test Adı : Quantiferon-TB Gold Plus Sinonim: Interferon Gamma Release Assay (IGRA) İnterferon Gamma Salınım Testi (IGST) Latent Tüberküloz
ENDİKASYON : TBI’nin değerlendirilmesinde ve hastalardaki M. tuberculosis kompleksi enfeksiyonunun teşhisinde yardımcı test olarak kullanılır. Tüberküloz hastalığını doğrulamak veya dışlamak için diğer tıbbi ve tanısal değerlendirmeler gereklidir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Quantiferon Tüpleri – Plazma Her bir Quantiferon-TB Gold tüpüne (Nil, TB1, TB2 ve Mitojen) 1 ml kan alınır ve herbiri için interferon gama salınımı ölçülür. Kan alımından hemen sonra, tüpün tüm iç yüzeyinin her tarafı kanla kaplanacak şekilde yavaşca 10 kez alt üst edilir. En kısa sürede (maksimum 16 saat içinde) inkübatöre konarak ve 37° C’de 16-24 saat boyunca dikey olarak inkübe edilir. İnkübasyon sonrası 2000-3000 (g) ‘de 15 dakika santrifüj edilerek plazma ayrılır. Elde edilen plazmalar ayrı ayrı transfer tüplerine aktarılır ve Nil, TB1, TB2 ve Mitojen tüpleri olarak etiketlenir. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen veya santrifüjlenmemiş örnekler test için uygun değildir. Oda ısısı (18‑22ºC) 16 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 1 ay
NUMUNE KABI : Quantiferon Tüpleri (Quantiferon Tüpü mevcut değil ise HEPARİNLİ Tam Kan Tüpü)
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : ELISA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Quantiferon Tüpleri: Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen, santrifüjlenmemiş, dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.
Heparinli Tam Kan: Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen, plazma olarak, dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85