Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Rotavirüs Antijeni (Gaitada)

Sıra No : 458
SUT No : 907980
Test Adı : Rotavirüs Antijeni (Gaitada)
ENDİKASYON : Akut diyare oluşturan rotavirüs varlığının saptanmasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Gaita
Oda ısısı (18-22ºC) 6 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 3 gün
NUMUNE KABI : Gaita Kabı
MİKTARI : 10 g
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmünokromatografik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Ertesi gün
RED KRİTERLERİ : Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış gaita örnekleri.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85