Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Sedimantasyon (1 saat) Sinonim: Sedim ESR Eritrosit Sedimantasyon Hızı

Sıra No : 462
SUT No : L106650
Test Adı : Sedimantasyon (1 saat) Sinonim: Sedim ESR Eritrosit Sedimantasyon Hızı
ENDİKASYON : Enflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, maligniteler, romatoid ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Tam Kan Oda ısısı (18‑22ºC) 4 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Donmuş halde kabul edilmez.
NUMUNE KABI : Siyah Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1.8 mL. Örneğin üst seviyesi, tüp üzerinde işaretli 2 çizgi arasında olacak şekilde kan alınmalıdır.
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Westergreen
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, pıhtılı, dondurulmuş olarak gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85