Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Serum Amiloid A Sinonim: SAA

Sıra No : 468
SUT No : L100840
Test Adı : Serum Amiloid A Sinonim: SAA
ENDİKASYON : SAA inflamasyonda artan akut faz proteini olup romatoid artrit, ankilozan spondilit, juvenil kronik artrit, hodgkin lenfoma, akdeniz ateşi gibi hastalıklar ile renal ve gastrik karsinomların tanı ve takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Oda ısısı (18‑22ºC) 8 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 8 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Nefelometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Perşembe
RAPOR TARİHİ : Çarşamba
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik, bulanık, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85