Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Siklosporin Sinonim: CsA Silosporin A Sandınmune Neoral Cicloral Gengraf Deximune

Sıra No : 470
SUT No : L114600
Test Adı : Siklosporin Sinonim: CsA Silosporin A Sandınmune Neoral Cicloral Gengraf Deximune
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 5 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 8 saat geçmeden örnek alınmamalıdır. İtrakonazol kullanımı hatalı sonuçlara neden olur. Oda ısısı (18‑22ºC) 5 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay Sadece bir kez dondurun.
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 3 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : ECLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, pıhtılı ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85