Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

TCA Sinonim: Trikloroasetik Asit

Sıra No : 584
SUT No : 911370
Test Adı : TCA Sinonim: Trikloroasetik Asit
ENDİKASYON : Trikloroetilen maruziyet takibi ve toksisitenin izlenmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Spot İdrar Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : İdrar Kabı
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 30 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85