Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Teofilin Sinonim: Aminofilin Aminokardol Bronkolin Difilin Eliksofilin Theo-Dur Teokap Xanthium

Sıra No : 585
SUT No : L114700
Test Adı : Teofilin Sinonim: Aminofilin Aminokardol Bronkolin Difilin Eliksofilin Theo-Dur Teokap Xanthium
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Oda ısısı (18-22ºC) 8 saat Buzdolabı (2-8ºC) 8 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : FPIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85