Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Topimarat Sinonim: Topamax Noromat Xamate

Sıra No : 591
SUT No : L114710
Test Adı : Topimarat Sinonim: Topamax Noromat Xamate
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Plazma İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 28 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 28 gün
Dondurucu (-20ºC) 28 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS /MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 6 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85