Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Transferrin * Sinonim: Siderofilin TRF Tf

Sıra No : 600
SUT No : L107170
Test Adı : Transferrin * Sinonim: Siderofilin TRF Tf
ENDİKASYON : Demir eksikliği anemisi ve aşırı demir yüklenmesi tanısında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Kloramfenikol, dekstran, östrojenler, etanol, demir preparatları, metildopa ve oral kontraseptifler serum transferrin düzeyini arttırırken ACTH, kolestramin, kloramfenikol, kolşisin, deferroksamin, metisilin ve testosteron azaltır. Oda ısısı (18-22ºC) 8 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 8 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 Ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Türbidimetrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : EDTA veya sitrat ihtiva eden tüplerde gönderilen, hemolizli, lipemik, bulanık, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85