Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Troponin I Sinonim: TN I TROP I

Sıra No : 607
SUT No : L107360
Test Adı : Troponin I Sinonim: TN I TROP I
ENDİKASYON : Akut ve subakut miyokard infarktüsü ve anstabil anjina pektoris tanısında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Oda ısısı (18-22ºC) 4 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 2 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmünolojik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85