Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Üre (Serum) * Sinonim: BUN Kan Üre Azotu

Sıra No : 611
SUT No : L107420
Test Adı : Üre (Serum) * Sinonim: BUN Kan Üre Azotu
ENDİKASYON : Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Serum kreatinini ile birlikte üre yüksekliği prerenal, renal, postrenal hiperüreminin ayırıcı tanısında yardımcı olur.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Aminoglikozidler, diüretikler, kortikosteroidler ve lityum serum üre düzeyinde artışa neden olabilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenströmmakroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. Oda ısısı (18-22ºC) 7 gün
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 12 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85