Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Ürik Asit (İdrar) Sinonim: UA Ürat

Sıra No : 616
SUT No : L107470 L107480
Test Adı : Ürik Asit (İdrar) Sinonim: UA Ürat
ENDİKASYON : Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Spot İdrar / 24 Saatlik Biriktirme süresinde idrar +4 C”de muhafaza edilmelidir. Levodopa, metildopa, Dicynone (Etamsilat) terapötik konsantrasyonlarda düşük ürik asit düzeylerine neden olabilir. Yüksek homogentisik asit konsantrasyonları hatalı sonuçlara neden olabilir Oda ısısı (18-22ºC) 4 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 2 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : İdrar Kabı
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85