Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Vitamin B1 Sinonim: B1 Tiamin

Sıra No : 624
SUT No :
Test Adı : Vitamin B1 Sinonim: B1 Tiamin
ENDİKASYON : Davranış değişiklikleri, göz bulguları, yürüme bozuklukları, deliryum ve ensefalopatisi olan hastalarda tiamin düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan Örnek 10 saatlik açlık sonrası, herhangi bir ilaç almadan önce alınmalı, karanlık ortamda ve santrifüj edilmeden gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay Bir kere dondurun.
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 2 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : HPLC
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 12 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik, pıhtılı, santrifüj edilmiş, alüminyum folyoya sarılmadan gönderilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85